หน้าแรก

Package 1 - 6,900 บาท (ดอกไม้สด)

ลำดับ
รายการ
จำนวน
กรณีไม่เอา
ลดไป
หมายเหตุ
1
ซุ้มดอกไม้สด กว้าง 2 เมตร
1 ซุ้ม
-

* ซุ้มที่เลือกได้ คือซุ้มรหัส TO ทุกซุ้ม
(ยกเลิกซุ้ม TO 012,TO 013)
- ยกเว้น TO005 คิด flower ball เพิ่มลูกละ 70 บาท
- TO010,TO025,TO028 คิดเพิ่ม 2,500 บาท - TO014,TO015,TO018,TO022,TO023 คิดเพิ่ม 1,000 บาท
- กรณีต้องการเปลี่ยนเป็นซุ้มรหัส KOK
คิดเพิ่ม 1,500 บาท (ยกเว้นซุ้ม KOK 012
คิดเพิ่ม 2,000 บาท )

* กรณีต้องการเพิ่มความกว้างของซุ้ม
- รหัส TO คิดเพิ่ม 900 บาท ทุกครึ่งเมตร
- รหัส KOK คิดเพิ่ม 1,500 บาท ทุกครึ่งเมตร


2
เสาข้างซุ้ม
2 เสา
เสาละ 100 บาท
ตามรูปแบบของซุ้มที่เลือก
3
จัดผ้าปูโต๊ะลงทะเบียน
1 จุด
50 บาท
ไม่รวมโต๊ะลงทะเบียน
4
ดอกไม้โต๊ะลงทะเบียน
1 จุด
50 บาท
โทนสีเดียวกับซุ้ม
5
เสากรอบรูปพร้อมผ้าตกแต่ง
1 เสา
-
 
6
กล่องใส่ซอง (ให้ยืม)
1 กล่อง
-
 

หมายเหตุ
* กรณีต้องการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากในโปรโมชั่นสามารถตรวจสอบราคาได้ที่หน้าสินค้าและบริการ
* กรณีที่ต้องการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างจากในแพ็คเกจ ราคาที่เพิ่มคนละราคากับส่วนที่ลด (กรณีไม่เอา) สามารถตรวจสอบราคา
จากหน้าสินค้าและบริการ
* การจองจะสมบูรณ์เมื่อกิจการได้รับชำระมัดจำเรียบร้อยแล้ว


1. มัดจำ 50% ณ วันจอง อีก 50% ชำระเมื่อส่งของ
2. วิธีการชำระเงินจอง
   - โอนเงินมัดจำมาที่บัญชีด่านล่าง

ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคาร/สาขา
ประเภทบัญชี
All Your Desire โดย
นาง.จันทร์นภา เตชะวิสาร
635-2-07401-0
กสิกรไทย/ซีคอนสแควร์ 2
ออมทรัพย์

  - แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งชื่อ นามสกุล (จริง) ,ที่อยู่ที่จัดส่ง, แผนที่ (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อกลับ ,วันเวลาที่ต้อง
การให้จัดส่งและแพ็คเกจที่เลือก กลับมาที่เบอร์ 02-118-2656 หรือเมล์มาที่ allyourdesire@gmail.com

3. ค่าขนส่งฟรีเฉพาะกรุงเทพฯ กรณีปริมณฑลและต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งตามระยะทาง
4.กรุณาสั่งจองก่อนล่วงหน้า เพราะถ้าคิวเต็มกิจการอาจจะไม่สามารถรับงานได้

* กรุณาสอบถามคิวว่างก่อนวางเงินมัดจำใด ๆ ทั้งสิ้น
* ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งได้แก่ โต๊ะ, เก้าอี้, โพเดี่ยมหรือธรรมมาศน์ ทางลูกค้าต้องจัดหามาเอง
* อุปกรณ์บางอย่างทางผู้จัดให้ยืมได้แก่ ซุ้ม, เสาทางเดิน, เสาเชิงเทียน, ที่วางกรอบรูป, ที่วางสมุดรูปภาพ, ผ้าต่าง ๆ, พาน, อุปกรณ์ตกแต่ง
* กรณีใช้ซุ้มดอกไม้ปลอม ดอกไม้ปลอมที่กิจการจัด เป็นการให้ยืมเท่านั้น
* กรณีมีการตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้และอุปกรณ์ทุกอย่าง เป็นการให้ยืมเท่านั้น
* รายการดอกไม้สดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ลูกค้าสามารถเลือกสีหรือรูปแบบได้ตามความพอใจ
* ราคานี้เฉพาะกรุงเทพ กรณีต่างจังหวัดทางผู้จัดขอคิดราคาค่าเดินทางเพิ่มขึ้นตามจริง
* ถ้าลูกค้าไม่ต้องการบางอย่างในแพ็คเกจสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ในราคาใกล้เคียงกัน หรือตัดรายการออก แล้วหักเงินตามรายการที่ให้ไว้
* มัดจำก่อน 30%-50% ที่เหลือจ่ายก่อนงานเริ่ม (เป็นเงินสดเท่านั้น)
* นอกเหนือจากรายการข้างต้นสามารถโทรสอบถามราคาได้
*รูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่มีในเวปลูกค้าสามารถนำมาให้กิจการตีราคาได้ค่ะ

Copyright (C) 2007 edenflowerdesign.com All right reserved